Spotkanie członków, osób współuzależnionych i ich rodzin

Klub abstynenta

Spotkanie trzeźwych alkoholików i ich rodzin zorganizowane przez Stowarzyszenie odbyło się 28 maja br. Miało charakter integracyjny, odbyło się na eko-bazie przy starej plaży miejskiej w Sępólnie. W przypadku alkoholizmu pomoc psychologów, terapeutów lub lekarzy potrzebna jest także pozostałym członkom rodziny. Pomoc rodzinie alkoholika sprowadza się m.in. do bliższego poznania problemu, z jakim się zmaga na co dzień, mechanizmów działania osób uzależnionych, a także zmianie nastawienia w stosunku do alkoholika. Terapia dla współuzależnionych jest szansą na to, aby poszukać innych rozwiązań, które mogą uratować rodzinę. W trakcie integracyjnego spotkania członków i osób współuzależnionych będących najbliższymi członkami rodziny osoby uzależnionej podejmującej terapię grupa 25 osób w sobotę 28 maja br. wymieniła się doświadczeniem związanym ze wsparciem w terapii i zmianą stylu życia trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *