ZROZUMIENIE

Jesteśmy stowarzyszeniem, który rozumie jakim ciężkim brzmieniem jest nałóg.

POMOC

Jako klub oferujemy pomoc, która ułatwi wyjście z problemów.

MITINGI

Organizujemy spotkania, na których można poznać inne osoby, aby wzajemnie wspierać się w naszym celu.

O nas

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Jantar” od ponad 20 lat zrzesza osoby borykające się z problemem choroby alkoholowej oraz osoby współuzależnione z terenu gminy Sępólno Krajeńskie. Klub Abstynenta to miejsce spotkań i kontaktów z innymi trzeźwiejącymi alkoholikami, w którym prowadzone są różnorodne działania wspierające trzeźwość jego członków, ale również propagujące tę ideę dla społeczności lokalnej tj. mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie. Realizowane przez Stowarzyszenie zadanie publiczne w 2021 r. przyczyniło się do pomocy blisko 70 osobom uzależnionym, współuzależnionym i ich rodzinom uczestniczącym w zajęciach klubowych w przystosowaniu się do trzeźwego życia w społeczności lokalnej. Osoby te nabyły umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji, poprawiły komunikację z rodziną i otoczeniem oraz polepszyły standard życia w trzeźwości swoich rodzin, które przez lata żyły we współuzależnieniu. Klub w trakcie realizacji zadania starał się i nadal będzie, stworzyć poczucie bezpieczeństwa dla każdego, kto będzie chciał pracować nad sobą oraz integrować się w społeczności lokalnej, pomagać w odzyskaniu wiary we własną trzeźwość i spokój rodziny

KRS – Klub Abstynenta Jantar
GODZINY OTWARCIA KLUBU

Wtorek – 15:15 – 17:15

Środa – 15:15 – 17:15

Czwartek – 15:15 – 17:15

Sobota – 9:00 – 11:00

SPOTKANIE MITINGOWE GRUPY AA „ANIA”

Czwartek – 17:00

GOSPODARZ KLUBU

Jolanta Lewkowicz – Gappa tel. 889 173 822

KOMISJA REWIZYJNA

Bogumiła Bławat

Jan Jadwiszczak

Marek Sztandera

ZARZĄD

Jolanta Lewkowicz-Gappa – Prezes

Krzysztof Flisiak – Wiceprezes

Wiesław Gołaś – Skarbnik

Ireneusz Graban – Sekretarz

Zygmunt Karbowiak – Członek

Zadania

Razem dla siebie-razem dla innych

Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” jest współfinansowane przez Gminę Sępólno Krajeńskie

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Jantar” w związku z otrzymanymi środkami finansowymi realizuje zadanie publiczne w 2022 r. pod nazwą „Razem dla siebie-razem dla innych”, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym tj. rozwiązywania problemów alkoholowych osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci  i młodzieży.

Stowarzyszenie w ramach zadania prowadzi  Klub Abstynenta – punkt konsultacyjny przy ul Szkolnej w Sępólnie Krajeńskim czynny 4 razy w tygodniu (worek, środa, czwartek i sobota)  po 2 godziny. W tym miejscu trzeźwy alkoholik w ramach pełnionych dyżurów udziela informacji telefonicznie i osobiście na temat choroby alkoholowej, miejscu i dostępnych formach leczenia uzależnień oraz terapeutach i godzinach ich pracy w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ Jantar. Do klubu mogą zgłaszać się  mieszkańcy gminy,  praktycznie każda osoba, która szuka pomocy i chce podjąć leczenie. Organizuje  spotkania mityngowe grupy Anonimowych Alkoholików „Ania” w Sępólnie Krajeńskim. W cotygodniowych czwartkowych mityngach trzeźwościowych uczestniczą osoby, które są uzależnione od alkoholu i nie chcą pić. Potrzeba organizacji takich cyklicznych spotkań wynika z konieczności kontynuacji odbytych terapii w celu utrzymania trwałej abstynencji. Uczestnicy spotkań to pacjenci Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ „Jantar” w Sępólnie Krajeńskim, osoby po zakończonych terapiach na zamkniętych Oddziałach Odwykowych lub w trakcie uczestnictwa w terapii. W większości są to członkowie Stowarzyszenia ale nie tylko gdyż na mityngi do Sępólna przyjeżdżają również trzeźwi alkoholicy z sąsiednich miast i gmin tj. Tucholi, Gostycyna, Więcborka, Chojnic i Nakła. W trakcie spotkań grupa trzeźwych alkoholików wymienia się swoimi doświadczeniami, pomagając w ten sposób sobie nawzajem w utrzymaniu trzeźwości. Organizuje spotkania profilaktyczne z młodzieżą szkolną z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie. Warsztat terapeutyczny prowadzony jest przez specjalistę leczenia uzależnień podczas którego uczniowie w pigułce otrzymują wiedzę na temat rozpoznania, możliwości leczenia i negatywnych skutków dla zdrowia jakie wywołuje zażywanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.

Galeria

Spotkania profilaktyczne z młodzieżą szkolną

 Festyn rodzinny

Wyjazd na spotkanie trzeźwościowe Licheń

Kontakt

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 8

NIP 561 137 87 99 / REGON 092512866 / KRS 0000065896

tel. (52) 388 58 05

Jeśli nie wiesz co zrobić ze swoim problemem, do kogo udać, wstydzisz się przyjść lub zatelefonować.

Jeśli nie wiesz w jakim kierunku szukać pomocy i u jakiego specjalisty, jeśli martwi cię Twój stan psychiczny lub bliskiej Ci osoby, szukasz wsparcia czy ogólnej porady – napisz:

klubjantarsepolno@wp.pl

Postaramy się, byś otrzymał odpowiedź, która ułatwi Ci odnalezienie się w Twojej trudnej sytuacji.

Polityka prywatności

Copyright 2021 Stowarzyszenie klub Abstynenta JANTAR. Wszystkie prawa zastrzeżone!