IX Zlot Radości AA Obszaru Kujawsko-Pomorskiego organizowany w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim

Klub abstynenta

W dniach 2-4 września br. odbył się  IX Zlot Radości organizowany w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim, dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją w którym wzięło udział 19 osób członkowie stowarzyszenia i ich rodziny.

Była to jedna z okazji, aby trzeźwi alkoholicy mogli  poczuć jedność Wspólnoty, docenić korzyści płynące z działania programu AA oraz okazać radość płynącą z trzeźwości. Zlot to również okazja do dzielenia się doświadczeniem i wspólne świętowanie radości i pogody ducha.

Było to możliwe dzięki wzajemnym relacjom, które opierają się na zrozumieniu, wzajemnej pomocy w trudnych chwilach i dzieleniu się doświadczeniem. Osoba uzależniona może się identyfikować z innymi członkami grupy bez poczucia niższości. Anonimowość wpływa na otwartość w trakcie mityngów, także zasady ich prowadzenia, nieocenianie wypowiedzi innych osób i odwoływanie się wyłącznie do osobistych doświadczeń.

Osoba uzależniona w procesie trzeźwienia więcej rozumie, więcej doświadcza i każde kolejne zadanie realizuje w innym, nowym dla siebie kontekście. Proces trzeźwienia to nieustanna praca nad weryfikacją dotychczasowych przekonań i osądów. To również nawiązywanie relacji i budowanie więzi bez doświadczeń z przeszłości oraz aktywne życie bez moralnego piętna i poczucia winy.

Budowanie trzeźwości to proces długotrwały, dlatego oddziaływania terapeutyczne nie powinny kończyć się z chwilą opuszczenia oddziału terapeutycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *