Klub Abstynenta "JANTAR"

STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI GRUPY STATUT O NAS KONTAKT


Anonimowi alkoholicy to ogólnoświatowa wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy pomagają sobie nawzajem trwać w trzeźwości. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

Członkowie wspólnoty podczas mityngów aa i spotkań indywidualnych dzielą się swym doświadczeniem, siłą i nadzieja, jak osiagnąć trzeźwość i wniej trwać. Uczestnictwo nie jest związane z żadnymi składkami ani opłatami. Jak stanowi preambuła aa: \"jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.\"

Podstawą programu aa jest dwanaście kroków, zbiór zasad opartych na zdobytym drogą prób i błędów doświadczeniu pierwszych uczestników aa. Dwanaście kroków, urzeczywistniane jako pewien sposób życia, zawiera elementy występujące w wielu religiach. Kroki te pomagają uczestnikom aa na całym świecie żyć w trzeźwości i spełniać się w takim życiu.

Przedruk z broszury \"duchowni pytają o wspólnotę aa\" zaaprobowanej przez konferencje ogólną służb AA.
Licznik odwiedzin: 19969 Copyrights Patryk Graban 2012